0

Laboratorijski testi vode

Rezultati meritev potrjujejo, da Kinetic reaktorji lahko zagotavljajo mikrobiološko skladnost vode tudi na pipi z minimalnim kloriranjem in sposobnost standardnih verzij reaktorjev glede uničevanja enterokokov.

Poglejmo nekaj dejstev!
Laboratorijski testi vode

Vodni kamen

Vodni kamen je posledica izločanja CaCO3 iz vode, ki pa se lahko pojavlja v različnih kristalnih strukturah. Najbolj znana in nezaželena struktura je kalcit, in takrat govorimo o oblogah vodnega kamna. Kinetic reaktorji so sposobni »ustvarjati« 100% aragonitno kristalno strukturo, ki se pojavlja kot prah in se ne prijemlje na površino. Torej, nič več oblog vodnega kamna.Testi so bili izvedeni na Tehnični univerzi v Münchnu (slavni TUM) z Ramansko tehnologijo in dokazujejo navedeno.
KRISTALNA STRUKTURA IZLOČANJA CaCO3.

Anorganski elementi

Vemo, da je v vodi, ki jo uporabljamo, tudi veliko (težkih) kovin, ki našemu telesu in vsem živim bitjem bodisi škodijo ali pa nas obremenjujejo. Testi so bili izvedeni v Hrvaškem zavodu za javno zdravstvo oz. njegovem akreditiranem laboratoriju.

Rezultati za standardno vodo:
 
Naziv parametra Standardna voda Voda - KINETIC Reactor
Lead | Svinec (Pb) 7,7 3,8
Cadmium | Kadmij (Cd) 1,1 < 1
Zinc | Cink (Zn) 159 55,1
Iron | Železo (Fe) 12,7 < 6
Nickel | Nikelj (Ni) 4,2 < 2
Manganese | Mangan (Mn) 4,7 1,5
Copper | Baker (Cu) 0,0542 0,0122

 
Rezultati govorijo sami zase. Rezidualni klor v vodi, torej na pipi in ko je svojo vlogo uničevanja bakterij že opravil, zmanjšamo za več kot polovico.

Mikrobilologija

Izvajamo kvantifikacijo skupnega števila bakterij v vodi (Bactiquant meritve vode), kar nam veliko pove o obremenjenosti vode, ki teče preko Kinetic reaktorja v vaš kozarec, lonec ali na roke.Rezultati meritev na vodnem viru lokalne skupnosti (brez vseh naprav za obdelavo vode) kažejo naslednje rezultate (BQ nad 57 zahteva takojšnje ukrepanje):
 
VODA/REACTOR BQ KLOR ZNIŽANJE (V%)
Voda na pipi 51 - -
Kinetic Reactor | T-Standard 44 - 14%
T-Varčevalni 36 0,20 mg/l 30%
T-Modificirani 26 - 49%
T-Modificirani 24 0,20 mg/l 51%

Modificirane verzije so namenjene težkim in specifičnim obremenitvam vod ter namenskim aplikacijam (bolnišnice, priprava hrane, okolja, ki zahtevajo posebno skrb glede mikrobioloških elementov, ipd.).

S Pravilnikom o pitni vodi je določena odgovornost upravljalca vodnega omrežja do pipe, v javnih objektih pa je ta odgovornost naložena upravljalcu tega objekta. Zato smo izvedli tudi meritve mikrobiološke skladnosti na vodnem viru lokalne skupnosti na pipi v skladu s predpisi. Rezultati na KINETIC Reactor - T:

Standardna voda
 
Escherichia coli Najdeno (<4) 0 ni skladen
Koliformne bakterije 32 0 ni skladen
Enterokoki Ocenjeno 5 0 ni skladen
Clostridium perfringens Ni najdeno 0 skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C <10 100 skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C <10 / /

 Voda - KINETIC Reactor
 
Escherichia coli <1 0 skladen
Koliformne bakterije <1 0 skladen
Enterokoki Ni najdeno 0 skladen
Clostridium perfringens Ni najdeno 0 skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 22°C <10 100 skladen
Skupno število mikroorganizmov pri 37°C <10 / /
 
Vodo smo klorirali na nivo 0,20 mg/l, končni rezultat je 0,10 mg/l klora v vodi. Rezultati meritev potrjujejo, da Kinetic reaktorji lahko zagotavljajo mikrobiološko skladnost vode tudi na pipi z minimalnim kloriranjem in sposobnost standardnih verzij reaktorjev glede uničevanja enterokokov.

S testiranji bomo nadaljevali.

100% varen nakup

30 dnevna možnost vračila

dostava v 1-2 delovnih dneh

plačilo tudi po povzetju